نمایندگی مشهد

شرکت قطعات اهنگری خراسان افتخار دارد که با سه نسل تجربه در زمینه اهنگری و ساخت ماشین آلات خاک ورز کشاورزی فعال می باشد. این شرکت در سال 1365 تاسیس و در حال حاضر در سه واحد ماشین آلات کشاورزی ، فورج و سازه های فوالدی در مجموعه ایی به مساحت بیش از ۲۱۱۱۱۱ مترمربع و زیربنای بیش از ۱۰۱۱۱مترمربع فعالیت می کند.

شرکت قطعات اهنگری خراسان بزرگترین تولیدکننده ماشین آلات خاک ورز کشاورزی با تنوع بیش از ۱۰ نوع محصول از جمله انواع خاک ورزهای سنگین ،چیزل پیلر ها، گاو اهن های یک طرفه و دو طرفه، دیسک های افست و تاندوم،دکمپکتورها ، کولتیواتورها و دیگر ادوات خاک ورزی گام بزرگی در جهت نیل به خود کفایی برداشته است. این شرکت با بهره گیری از اخرین دستاوردهای تکنولوژی کشورهای اروپایی و دستیابی به پیشرفته ترین نرم افزارهای کامپیوتری در برنامه ریزی ،تحقیق و توسعه موفقیت های موثر و چشمگیری در زمینه کمی و کیفی تولیدات خود به دست اورده است.

Get the documents

Please download the document login .